Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa w 2017 r.

 

Podstawa obliczenia podatku (w zł)

 

ponad

do

Stawka podatku

 

85.528

18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek)*

85.528

 

15.395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85.528,00 zł

* Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
 

 Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

 

Podstawa obliczenia podatku (w zł)

 

Kwota zmniejszająca podatek

ponad

do

 

6.600

 1.188 zł

6.600

 11.000

 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]

11.000

85.528

 556,02 zł

85.528

127.000

 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000

 

 brak kwoty zmniejszającej podatek

 
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.