Stawki odsetek

Odsetki ustawowe

od  01.01.2016

Odsetki

Stawka

Podstawa prawna

Ustawowe

5 %

Monitor Polski z 2016 r. poz. 46

Ustawowe maksymalne

10 %

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1830

 

 

  

Odsetki ustawowe za opóźnienie

 od  01.01.2016

Odsetki

Stawka

Podstawa prawna

Ustawowe za opóźnienie

7 %

Monitor Polski z 2016 r. poz. 47

Ustawowe maksymalne za opóźnienie

14 %

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1830

 

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

od  01.07.2017 do 31.12.2017

Odsetki

Stawka

Podstawa prawna

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

9,5 %

Monitor Polski z 2017 r. poz. 686

 

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

od 01.01.2017 

Odsetki

Stawka

Podstawa prawna

Ustawowe za zwłokę od zaległości podatkowych

8 %

Monitor Polski z 2016 r. poz. 20

Ustawowe za zwłokę od zaległości podatkowych - obniżone stawki

4 %

6 %

Ustawowe za zwłokę od zaległości podatkowych - podwyższona stawka

12 %