Windykacja należności

Windykacja sądowa przeprowadzana jest w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności. QUANTUM odzyskuje należności zarówno na drodze sądowej, jak i na drodze egzekucji komorniczej.

Nasza kancelaria prawna prowadzi kompleksowe działania sądowo-egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności. Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego. W postępowaniu egzekucyjnym wyspecjalizowany zespół prawników wspiera komorników działających na terenie kraju.

Formy obsługi:

 • umowa powierniczego przelewu wierzytelności
  umowa zlecenia odzyskania wierzytelności w oparciu o dokonaną cesję; wszelkie koszty windykacji ponosi QUANTUM, elementem charakterystycznym dla tej umowy jest brak jakichkolwiek opłat windykacyjnych ponoszonych ze strony Zleceniodawcy, poza określoną w umowie prowizją, indywidualnie ustalaną dla każdej zleconej do odzyskania wierzytelności). Wysokość tej prowizji jest ustalana indywidualnie dla każdej wierzytelności. W przypadku dochodzenia wierzytelności na drodze postępowania sądowego - QUANTUM ponosi wszelkie koszty zastępstwa procesowego poza kosztami opłat sądowych i egzekucyjnych. Usługa jest udokumentowana przez  wystawienie faktury VAT.
   
 • umowa inkasa należności
  umowa zlecenia odzyskania wierzytelności w oparciu o upoważnienie inkasowe oraz udzielone pełnomocnictwa, elementem charakterystycznym dla tej umowy jest poza brakiem jakichkolwiek opłat ponoszonych ze strony Zleceniodawcy, możliwość windykacji wierzytelności z umownym zastrzeżeniem zabraniającym dokonywania cesji; wynagrodzenie windykacyjne stanowi określona w umowie prowizja, której wielkość podobnie jak w przypadku umowy powierniczego przelewu wierzytelności jest ustalana indywidualnie dla każdej wierzytelności zleconej do windykacji). Usługa jest udokumentowana przez  wystawienie faktury VAT.
   
 • umowa przelewu wierzytelności
  umowa cesji wierzytelności w oparciu o przepisy art. 509 k.c., w której Sprzedający przenosi na QUANTUM prawa do wierzytelności, w zamian za określoną przez Strony Umowy kwotę, stanowiącą cenę sprzedaży. Oferta kupna wierzytelności dotyczy tylko wybranego rodzaju wierzytelności, przede wszystkim wymagalnych i bezspornych. O proponowanej Sprzedającemu cenie decyduje m.in. kwota wierzytelności, jej rodzaj, aktualna kondycja dłużnika oraz prognozy dotyczące jego wypłacalności.