Monitoring płatności

Usługa monitorowania należności zapewnia kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez kontrahentów.

Czynności podejmowane w ramach monitoringu:

  • przypominanie o zbliżających się terminach płatności
  • ustalenie przyczyny opóźnienia w spłatach należności
  • doprowadzenie do uregulowania zobowiązań
  • aktualizacja salda dłużnika
  • bieżące raportowanie stanu należności

Monitorowanie spływu należności spełnia funkcję prewencyjną, gdyż pozwala zidentyfikować niesolidnych kontrahentów i wprowadzić zabezpieczenia przed ryzykiem poniesienia strat finansowych.

W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze, na każdym etapie przeterminowania.

QUANTUM wykorzystuje wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem – korespondencję przesyłaną pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną, komunikat SMS, rozmowę telefoniczną oraz, w uzasadnionych wypadkach, wizytę bezpośrednią.

Proces polubowny jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany. Czynności tego etapu są indywidualnie dostosowane do potrzeb oraz specyfiki danego klienta.