Outsourcing pracowników

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,

nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy

kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford 1923 r.

 

Outsourcing to zlecanie prac na zewnątrz, korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Popularność tej strategii zarządzania wynika z prostego spostrzeżenia, że skoro zasoby zewnętrzne są dostępne na rynku oraz są wyższej jakości i są tańsze od wewnętrznych, to zlecenie pełnienia pewnych funkcji w działalności organizacji, firmie zewnętrznej pozwoli organizacji skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Outsourcing może być elementem strategii, która może przynieść firmie oszczędności rzędu 15 - 20%. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Korzyści

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
 • dostęp do zasobów Quantum: wyszkolonych ludzi, nowoczesnych technologii, najnowszego sprzętu i wyposażenia
 • szybkie efekty restrukturyzacji
 • elastyczność w obsadzaniu stanowisk
 • eliminacja problemów wynikających z absencji urlopowych i chorobowych

QUANTUM tworzy profil kandydata, przygotowuje ogłoszenia, przeprowadza selekcję aplikacji, weryfikuje wiedzę i kompetencje kandydatów określone przez Klienta, przedstawia wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia.

Rekrutujemy i zatrudniamy m.in.:

 • asystentów działów rachunkowości
 • asystentów kadrowo – płacowych
 • specjalistów
 • obsługę recepcji
 • obsługę poczty
 • obsługę nieruchomości
 • telemarketerów
 • pracowników działów zakupów
 • obsługę magazynów

Outsourcing pracownika może mieć charakter stały, okresowy lub doraźny. Może być również okresem przejściowym (okres próby) przed zatrudnieniem na stałe.