Obsługa księgowa

Oferujemy pełny zakres usług księgowych:

 • doradztwo i pomoc w założeniu firmy, dobór optymalnej formy prawnej oraz rodzaju opodatkowania
 • przygotowanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz osób prawnych PDOP
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE, INTRASTAT)
 • sporządzanie innych deklaracji związanych z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
 • reprezentacja przed urzędami, uczestnictwo i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i ZUS, pomoc podczas kontroli podatkowych i audytu
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki
 • przygotowywanie niezbędnych raportów oraz analiz dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej itp.
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • obsługa operacji bankowych
 • monitorowanie i windykacja należności
 • konsultacje podatkowe