Administracja kadrowo - płacowa

Administracja płacowa zawiera m.in.:

 • naliczanie wszystkich składników wynagrodzeń stosownie do regulaminów, zawartych umów, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • naliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek oraz sporządzanie dokumentów podatkowych PIT – 4R
 • przygotowywanie rocznych zeznań dla pracowników
 • sporządzanie przelewów bankowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa np. z utworzonego przez klienta subkonta

Administracja kadrowa zawiera m.in.:                               

 • przygotowywanie wszystkich dokumentów od nawiązania do zakończenia stosunku pracy w tym umów, aneksów, świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników i obliczanie rezerwy urlopowej
 • organizacja szkoleń BHP
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • prowadzenie teczek pracowniczych
 • wydawanie pracownikom stosownych zaświadczeń

Naszym celem jest sprostanie Twoim potrzebom, dlatego indywidualnie określamy warunki współpracy.
Zakres naszych obowiązków może obejmować tylko niektóre obszary procesu kadrowo-płacowego Twojej firmy.