Regulacje wewnętrzne

QUANTUM w ramach odrębnej umowy lub bieżącej obsługi kadrowo-płacowej oferuje opracowanie, przegląd lub aktualizację:  

  • regulaminów pracy
  • regulaminów wynagradzania
  • regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W ramach usług dodatkowych nasz zespół prawny przygotuje nowe lub zweryfikuje istniejące:

  • regulaminy organizacyjne
  • regulaminy świadczenia usług
  • procedury operacyjne
  • instrukcje służbowe
  • wzory umów handlowych