Blog

Urlop na żądanie nie jest uprawnieniem bezwzględnym

2015-10-29

Kwestię urlopu na żądanie reguluje art. 1672 kodeksu pracy, który stanowi, iż pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika

więcej